1

Aktualności

Związek chemiczny Furfural

Furfural (C.4H.3O-CHO), zwany także 2-furaldehydem, najbardziej znanym przedstawicielem rodziny furanów i źródłem innych technicznie ważnych furanów. Jest bezbarwną cieczą (temperatura wrzenia 161,7 ° C; ciężar właściwy 1,1598), która ciemnieje pod wpływem powietrza. Rozpuszcza się w wodzie do 8,3% w temperaturze 20 ° C i jest całkowicie mieszalny z alkoholem i eterem.

22

 Okres około 100 lat to okres od odkrycia furfuralu w laboratorium do pierwszej komercyjnej produkcji w 1922 roku. Późniejszy rozwój przemysłowy stanowi doskonały przykład przemysłowego wykorzystania pozostałości rolniczych. Kolby kukurydzy, łuski owsiane, łuski nasion bawełny, łuski ryżowe i wytłoki to główne źródła surowców, których coroczne uzupełnianie zapewnia ciągłość dostaw. W procesie produkcyjnym duża część surowca i rozcieńczonego kwasu siarkowego jest poddawana działaniu pary pod ciśnieniem w dużych obrotowych komorach fermentacyjnych. Powstały furfural usuwa się w sposób ciągły za pomocą pary i zatęża przez destylację; destylat po kondensacji rozdziela się na dwie warstwy. Warstwa dolna, zawierająca mokry furfural, jest suszona metodą destylacji próżniowej w celu uzyskania furfuralu o czystości minimum 99%.

Furfural jest stosowany jako selektywny rozpuszczalnik do rafinacji olejów smarnych i kalafonii oraz do poprawy właściwości surowców wtórnych do oleju napędowego i krakingu katalitycznego. Jest szeroko stosowany do produkcji ściernic ze spoiwem żywicznym oraz do oczyszczania butadienu potrzebnego do produkcji kauczuku syntetycznego. Produkcja nylonu wymaga heksametylenodiaminy, której ważnym źródłem jest furfural. Kondensacja z fenolem zapewnia żywice furfuralowo-fenolowe do różnych zastosowań.

Kiedy opary furfuralu i wodoru przechodzą przez katalizator miedziowy w podwyższonej temperaturze, powstaje alkohol furfurylowy. Ta ważna pochodna jest wykorzystywana w przemyśle tworzyw sztucznych do produkcji odpornych na korozję cementów i odlewów. Podobne uwodornienie alkoholu furfurylowego na katalizatorze niklowym daje alkohol tetrahydrofurfurylowy, z którego pochodzą różne estry i dihydropiran.

 W swoich reakcjach jako aldehyd furfural wykazuje silne podobieństwo do benzaldehydu. W ten sposób ulega reakcji Cannizzaro w mocnych wodnych alkaliach; dimeryzuje do furoiny, C.4H.3OCO-CHOH-C4H.3O, pod wpływem cyjanku potasu; przekształca się w hydrofuramid (C4H.3O-CH)3N2, przez działanie amoniaku. Jednak furfural różni się znacznie od benzaldehydu pod wieloma względami, czego przykładem będzie samoutlenianie. Pod wpływem powietrza w temperaturze pokojowej furfural rozkłada się i rozpada do kwasu mrówkowego i kwasu formyloakrylowego. Kwas furanowy jest białą krystaliczną substancją stałą użyteczną jako środek bakteriobójczy i konserwujący. Jego estry to pachnące płyny używane jako składniki perfum i aromatów.


Czas postu: Sie-15-2020