1

CERTYFIKAT

3

Nagrodę zaawansowanej firmy otrzymaliśmy w 2013 roku

2

Otrzymaliśmy nagrodę firmy uczciwości w 2015 roku

4

W 2016 roku otrzymaliśmy nagrodę firmy w dobrej wierze

1

Otrzymaliśmy nagrodę Shenxian Entrepreneurs Association.